Ο περί της Συμφωνίας Πλαίσιο για την Ίδρυση της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο για την Ίδρυση της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας, η οποία υπογράφηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκωσία στις 29 Δεκεμβρίου 2022, με σκοπό την προσχώρησή της ως μέλους στη Διεθνή Ηλιακή Συμμαχία, και εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 92.644, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2022. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΑΠΕ, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις, Ενέργεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

9 Νοεμβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα