Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2022 Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Επιτρόπου ποσού ύψους €6.693.688 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο Προϋπολογισμό οι δαπάνες για το 2022 είναι ύψους €6.693.688 και είναι κατά €1.737.642 αυξημένος σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του Γραφείου για το 2021, αφού περιλαμβάνει επιστροφή τελών ύψους €1.786.316 προς τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων. Τα έσοδα για το έτος 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού, θα ανέλθουν στο ποσό των €4.646.518.

Ως εκ τούτου, ο Προϋπολογισμός του 2022 είναι ελλειμματικός και το εν λόγω έλλειμμα θα καλυφθεί από το αποθεματικό του Γραφείου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΓΕΡΗΕΤ, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

30 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα