Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν (Κυρωτικός) Νόμος του 2023

Το νομοσχέδιο υποβάλλεται με σκοπό την κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει του Άρθρου 169 του Συντάγματος, της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγόδικων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, η οποία υπεγράφη στις 20 Οκτωβρίου 2022 κατόπιν Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 93.761 και ημερομηνία 12.10.2022.  

Η υπό κύρωση Συμφωνία ακολουθεί τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγοδίκων του 1957. Συνοπτικά, προνοεί για την υποχρέωση των Συμβαλλομένων Κρατών να εκδίδουν, σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες και κατόπιν αιτήματος του αντισυμβαλλόμενου κράτους, πρόσωπα που βρίσκονται στο έδαφος τους και που αναζητούνται από τις αρμόδιες αρχές του αντισυμβαλλομένου μέρους, είτε για να διωχθούν για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης, ή άλλη στερητική της ελευθερίας ποινή, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, είτε για να εκτίσουν ποινή φυλάκισης που τους έχει επιβληθεί από την αρμόδια αρχή του αντισυμβαλλόμενου κράτους, ελάχιστης διάρκειας έξι (6) μηνών. 

Επιπρόσθετα, η Συμφωνία εξαιρεί: (α) την έκδοση υπηκόων του Κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση, (β) την έκδοση προσώπου για στρατιωτικά ή πολιτικά αδικήματα, (γ) την έκδοση όταν το αδίκημα για το οποίο ζητείται επιφέρει θανατική ποινή, και (δ) τις περιπτώσεις όπου το Κράτος που λαμβάνει το αίτημα έχει ουσιαστικούς λόγους να πιστεύει ότι το αίτημα έκδοσης υποβλήθηκε για σκοπούς δίωξης ή τιμωρίας προσώπου λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, του φύλου, της κοινωνικής τάξης, της εθνότητας, ή των πολίτικων του πεποιθήσεων ή ότι η θέση του προσώπου αυτού θα επηρεαστεί δυσμενώς εξαιτίας των λόγων αυτών. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπει την έκδοση προσώπου όταν αυτή δύναται να βλάψει την κυριαρχία, εθνική ασφάλεια, δημόσια τάξη ή τα ουσιαστικά του συμφέροντα ή αντίκειται στους εθνικούς νόμους ή στις διεθνείς υποχρεώσεις του εν λόγω Κράτους. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις, Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

19 Ιανουαρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

6 Απριλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα