Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων ώστε η χρονική προθεσμία για συμμόρφωση των υφιστάμενων καταλυμάτων αναφορικά με την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος να αυξηθεί από πέντε έτη σε έξι έτη. Αυτό θεωρείτε αναγκαίο λόγω των συνθηκών πανδημίας από τον Covid-19, όπου ανάγκασε τις πλείστες επιχειρήσεις να υπολειτουργήσουν ή να παραμείνουν κλειστές.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ξενοδοχειακά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Χρύσης Παντελίδης

Ημερολόγιο

26 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα