Ο περί της Ολιστικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης (Καταργητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η κατάργηση του περί της Ολιστικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης Νόμου.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παιδεία, Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ανδρέας Θεμιστοκλέους

Ημερολόγιο

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα