Ο περί της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί η αυτονόμηση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία εκπηγάζει από το ίδιο το Σύνταγμα και ιδιαίτερα τις διατάξεις του Άρθρου 112.2. του Συντάγματος. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Νομική Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

27 Απριλίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα