Ο περί της Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία και η ασφάλεια των παιδιών που διαμένουν στις παιδικές κατασκηνώσεις.

Ειδικότερα στον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται τα ακόλουθα:

  1. Η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικής Κατασκήνωσης και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.
  2. Η ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης ελέγχου παιδικής κατασκήνωσης από την πιο πάνω επιτροπή.
  3. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας παιδικής κατασκήνωσης καθώς και της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της.
  4. Ο καθορισμός των υποχρεώσεων του υπεύθυνου παιδικής κατασκήνωσης καθώς και ο καθορισμός των προσόντων και των υποχρεώσεων του επόπτη και του προσωπικού της παιδικής κατασκ ήνωσης .
  5. Η ρύθμιση της διαδικασίας υποβολής παραπόνων από πλευράς των παιδιών και του προσωπικού της παιδικής κατασκήνωσης.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

7 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα