Ο περί της Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία και η ασφάλεια των παιδιών που διαμένουν στις παιδικές κατασκηνώσεις.

Ειδικότερα στον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται τα ακόλουθα:

  1. Η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικής Κατασκήνωσης και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.
  2. Η ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης ελέγχου παιδικής κατασκήνωσης από την πιο πάνω επιτροπή.
  3. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας παιδικής κατασκήνωσης καθώς και της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της.
  4. Ο καθορισμός των υποχρεώσεων του υπεύθυνου παιδικής κατασκήνωσης καθώς και ο καθορισμός των προσόντων και των υποχρεώσεων του επόπτη και του προσωπικού της παιδικής κατασκ ήνωσης .
  5. Η ρύθμιση της διαδικασίας υποβολής παραπόνων από πλευράς των παιδιών και του προσωπικού της παιδικής κατασκήνωσης.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

October 7, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email