Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε η μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού να γίνει την 1η Ιουλίου 2024. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η εν λόγω μεταφορά θα γίνει την 1η Ιουλίου 2023 όμως δεδομένης της υποστελέχωσης του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του μεγάλου αριθμού κενών θέσεων στο Τμήμα Αρχαιοτήτων προτείνεται η παράταση για ένα ακόμη έτος. Η εν λόγω μεταφορά αντικειμενικά συνεπάγεται την απώλεια της επιστημονικής και της τεχνικής στήριξης που λαμβάνει σήμερα το Τμήμα Αρχαιοτήτων από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων γεγονός που θα δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο του Τμήματος Αρχαιοτήτων. 

Η παράταση που προτείνεται για τη μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων θα συμβάλει ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και προετοιμασίες για την ομαλή ένταξή του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Πολιτισμός

Ημερολόγιο

1 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα