Ο περί της Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2023 και συναφείς νομοθεσίες

Σκοπός των προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συναφών νομοθεσιών, ώστε να παρέχεται το δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο σε νέους ηλικίας δεκαεπτά (17) ετών και άνω αντί σε νέους δεκαοκτώ (18) ετών και άνω, ως ισχύει σήμερα. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκλογές, Σύνταγμα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αβέρωφ Νεοφύτου

Ημερολόγιο

1 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα