Ο περί της Δημιουργίας Κτηνοτροφικών Περιοχών Νόμος του 2022

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη δημιουργία και λειτουργία των κτηνοτροφικών περιοχών και την εισαγωγή προνοιών που αφορούν στη διασφάλιση αποτελεσματικής αξιοποίησης και χρήσης των κτηνοτροφικών οικοπέδων από τους κτηνοτρόφους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Γεωργία-Κτηνοτροφία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

24 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα