Ο περί της Διενέργειας Δημοσκοπήσεων (Ρύθμιση και Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομικού πλαισίου που να διέπει την ανάθεση και διενέργεια δημοσκοπήσεων που αφορούν σε εκλογικές διαδικασίες ή δημοψηφίσματα. 

Ειδικότερα με την υπό αναφορά πρόταση νόμου, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ανάληψης διενέργειας δημοσκοπήσεων, ο τρόπος και χρόνος διενέργειας όπως και της εξαγωγής των συμπερασμάτων και τέλος ο τρόπος και οι προϋποθέσεις δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων. Προνοούνται επίσης διοικητικές κυρώσεις για την περίπτωση παραβίασης, εσκεμμένης ή μη, οποιασδήποτε πρόνοιας του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. 

Η παρούσα πρόταση νόμου κρίνεται ότι καλύπτει ένα θεσμικό κενό, σε σχέση με όλα τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια δημοσκοπήσεων κατά την προεκλογική περίοδο και διασφαλίζει την ορθή και πλήρη ενημέρωση του εκλογικού σώματος, αποτρέποντας τους κινδύνους παραπληροφόρησης των πολιτών. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημοσκόπηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ημερολόγιο

30 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα