Ο περί της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του υποβληθέντος προς ψήφιση Τροποποιητικού Νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ούτως ώστε να κυρωθούν και να ενσωματωθούν στην εγχώρια έννομη τάξη οι τροποποιήσεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Χημικών Ουσιών στη Σύμβαση για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων του 1993, οι οποίες υιοθετήθηκαν στη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών στη Σύμβαση για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων του 1993 κατά την 24η Σύνοδό της, στις 27 Νοεμβρίου 2019.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εξωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα