Ο περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να καταστεί δυνατή η έκδοση Κανονισμών με σκοπό τον καθορισμό τελών εγγραφής και ετήσιας άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου και η ίδρυση ταμείου του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων για τη διαχείριση των εσόδων και των δαπανών, υπό την ευθύνη του εν λόγω Συμβουλίου, με σκοπό τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

2 Απριλίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα