Ο περί Ίδρυσης Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής Νόμος του 2021

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ανεξάρτητης αρχής με ευέλικτη διοικητική και οργανωτική δομή, με επαρκή τεχνική, επιστημονική στελέχωση και προϋπολογισμό, η οποία θα αναλάβει τις αρμοδιότητες για τη ρύθμιση της ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση, της ποιότητας και ασφάλειας των καλλυντικών προϊόντων καθώς και της ασφάλειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

2 Απριλίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα