Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχέδιου είναι η διαγραφή των διαφόρων επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί κατά την περίοδο Μαρτίου μέχρι Μαΐου 2020, με βάση τους περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμους του 2004 ως 2011, λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας των φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για υποβολή των δηλώσεων INTRASTAT που έληγε στις 31 Μαρτίου 2020, 30 Απρίλιου 2020 και 31 Μαΐου 2020 και αποσκοπεί επίσης στην ελάφρυνση των οικονομικών φορέων που επηρεάστηκαν από την εν λόγω έκτακτη ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας απόρροια της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα