Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα κατοχής σκύλων βοηθείας από τυφλούς, κωφούς, άτομα με σωματικές δυσκολίες, άτομα με σοβαρές χρόνιες ασθένειες ή άλλες νευρολογικές ή αναπτυξιακές διαταραχές και άτομα με νοητική αναπηρία ή ψυχικές ασθένειες, έτσι που τα εν λόγω άτομα να έχουν τη δυνατότητα να διακινούνται και να έχουν πρόσβαση σε χώρους , χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε διάκριση.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των εν λόγω ατόμων και να καθορισθεί το πλαίσιο των υποχρεώσεων της πολιτείας έναντί τους, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της παροχής ίσων ευκαιριών, της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνική ζωή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΑμεΑ, Ζώα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα