Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου έτσι ώστε να διασφαλίζονται πρωτίστως τα συμφέροντα του παιδιού και να αναγνωρίζεται το δικαίωμα του παιδιού να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα το ενδιαφέρει σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διοικητική διαδικασία που προβλέπεται στον Περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Οικογενειακό Δίκαιο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

16 Φεβρουαρίου, 2018

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα