Ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να διαγραφεί η πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η σύνθεση του Οικογενειακού Δικαστηρίου, να διευρυνθεί το πεδίο αρμοδιοτήτων των Οικογενειακών Δικαστηρίων, ώστε να εκδικάζουν οποιαδήποτε οικογενειακή διαφορά, ανεξάρτητα εάν οι διάδικοι ανήκουν στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία ή σε θρησκευτική ομάδα, και να διαγραφεί η πρόνοιά του που καθορίζει τους λόγους διαζυγίου μεταξύ των οποίων και οι λόγοι που προβλέπονται στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας, ώστε αυτοί να προβλέπονται με νόμο. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Οικογενειακό Δίκαιο, Σύνταγμα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

9 Ιουλίου, 2015

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

22 Δεκεμβρίου, 2022

Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

28 Δεκεμβρίου, 2022

Η αναπομπή δεν έγινε αποδεκτή

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα