Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Λατομείων και Μεταλλείων Νόμου, ώστε να προστεθεί στη διάταξη αυτού που αφορά τις γαίες που αποκλείονται από επισκόπηση, μετάλλευση και λατόμηση , η γη στην οποία εκτείνεται η οροσειρά του Πενταδακτύλου.

Παράλληλα, προτείνεται όπως καταστεί ποινικό αδίκημα η χρήση σε οικοδομικές εργασίες υλικών προερχόμενων από περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η λατόμηση.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Μεταλλεία και Λατομεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Σιζόπουλος

Ημερολόγιο

3 Δεκεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα