Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του 2022 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού, προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €549.592.022 για το έτος 2022, που προέρχονται από κρατική χορηγία ύψους €28.000.000 και ΥΓΟΣ ύψους €120.000.000 (Προϋπολογισμός Υπουργείου Υγείας, Κεφ. 22.01 – Άρθρο 04395, «Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας») για κάλυψη των δαπανών του Οργανισμού, καθώς και από έσοδα €19.908.440 από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από έσοδα €70.721.631 παροχής εξωνοσοκομειακής φροντίδας, έσοδα €238.094.731 παροχής ενδονοσοκομειακής φροντίδας, έσοδα €14.906.655 από εγγραφές ασθενών στους Προσωπικούς Ιατρούς του ΟΚΥπΥ καθώς και έσοδα από άλλες υπηρεσίες ύψους €57.960.565.

Οι συνολικές Δαπάνες του Οργανισμού για το 2022 προβλέπεται να ανέλθουν σε €569.791.931. 

Ως εκ των πιο πάνω, ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού θα παρουσιάζει έλλειμμα €20.199.909.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΟΚΥπΥ, Προϋπολογισμός, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

3 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

24 Φεβρουαρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα