Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2022 Νόμος του 2021

Ο Προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το 2022 (Παράρτημα Α) υποβλήθηκε ισοσκελισμένος και προνοεί έσοδα και έξοδα ύψους €2.953.000. Το ποσό της συνολικής δημόσιας ενίσχυσης είναι ύψους €2.568.000, εντός του ορίου της δημόσιας ενίσχυσης που συμπεριλήφθηκε στο κονδύλι του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2022 για το ΚΥΠΕ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

4 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

3 Δεκεμβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα