Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για το 2023 και ΜΔΠ 2024-2025, είναι ισοζυγισμένος και προνοεί για έσοδα ύψους €332.115 που προέρχονται από την ετήσια κρατική χορηγία ύψους €283.328 και από εισφορές για τις συντάξεις €44.782 και συντάξεις χηρών και ορφανών ύψους €4.005. Οι δαπάνες της ΠΕΠ για το 2023 προϋπολογίζονται στο ποσό των €332.115. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

10 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα