Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός της ΑΨΑ για το 2023 διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 

(α) Περιλαμβάνει συνολικές δαπάνες ύψους €14.230.756 και είναι μειωμένος κατά €2.921.892 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 2022, 

(β) Περιλαμβάνει έσοδα ύψους €11.799.830 και είναι κατά €3.267.648 μειωμένα σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2022. 

Ο Προϋπολογισμός της ΑΨΑ για το 2023 είναι ελλειμματικός κατά €2.430.926 και το έλλειμμα θα καλυφθεί από το αποθεματικό της Αρχής. Το έλλειμμα οφείλεται στα ακόλουθα: 

(α) προπληρωμένα έργα για το Υπουργείο Άμυνας και Υπουργείο Εξωτερικών που ξεκίνησαν σε προηγούμενα έτη και εκτείνονται και στο 2023 (αναμενόμενες δαπάνες ύψους €530.926 για το 2023), καθώς και 

(β) μείωση στα έσοδα από διοικητικά τέλη κατά €1,9εκ για το 2023, λόγω αναπροσαρμογής τελών, ως οι οδηγίες του ΥΟ στην προαναφερθείσα επιστολή του, ημερομηνίας 24/10/2022. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

3 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

16 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα