Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμου, ώστε να επεκταθεί το δικαίωμα σε άδεια πατρότητας στα ζευγάρια που αποκτούν παιδί, χωρίς να έχουν τελέσει γάμο ή να έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Ειδικότερα, κρίνοντας ότι η πατρότητα από μόνη της δε συνδέεται με το γάμο, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση της διάκρισης που υφίσταται μεταξύ των ζευγαριών που αποκτούν παιδί μετά από γάμο και των ζευγαριών που αποκτούν παιδί, χωρίς να έχει προηγηθεί η τέλεση γάμου ή η σύναψη συμφώνου συμβίωσης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αντρέας Καυκαλιάς, Γιώργος Κουκουμάς, Χρίστος Χριστόφιας

Ημερολόγιο

17 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα