Ο περί Προστασίας της Μυκοχλωρίδας Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση της δυνατότητας του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να απαγορεύει ή να ρυθμίζει τη συλλογή μανιταριών σε περιοχές της Δημοκρατίας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω της ύπαρξης σπάνιων ειδών μανιταριών στην εν λόγω περιοχή ή λόγω της ανάγκης προστασίας αυτής.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Μυκοχλωρίδα, Περιβάλλον-Οικολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα