Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, ώστε να θεσπιστεί το ποινικό αδίκημα της παρενόχλησης κυνηγού, να προβλεφθεί διαδικασία ταχείας εκδίκασης για το αδίκημα της νυκτερινής λαθροθηρίας και να αυστηροποιηθούν ορισμένες από τις προβλεπόμενες στον βασικό νόμο ποινές. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον-Οικολογία, Χλωρίδα και Πανίδα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ανδρέας Θεμιστοκλέους

Ημερολόγιο

11 Μαΐου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα