Ο περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Νόμος του 2020

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η επιβολή ελάχιστου τέλους, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, αδειοδοτηθεί στον τομέα των υδρογονανθράκων και δραστηριοποιείται στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού. Το τέλος αυτό θα καταβάλλεται ως αντιστάθμισμα στις κοινότητες που γειτνιάζουν με την περιοχή Βασιλικού για σκοπούς υλοποίησης κοινωφελών, αναπτυξιακών και άλλων έργων στις κοινότητες αυτές.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ενέργεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

3 Ιουλίου, 2020

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

21 Οκτωβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα