Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου, με την προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία στο πλαίσιο του υπολογισμού των εισοδηματικών κριτηρίων δεν θα προσμετρούνται οι απολαβές του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού σε δημόσια ή/και ιδιωτικά νοσηλευτήρια από την υπερωριακή απασχόλησή τους κατά την περίοδο της πανδημίας του ιού Covid-19, για σκοπούς παροχής στεγαστικής βοήθειας με βάση τα στεγαστικά σχέδια που τέθηκαν σε ισχύ στις 4 Ιουλίου του 2019. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκτοπισθέντες, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χρίστος Σενέκης

Ημερολόγιο

1 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα