Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, ώστε, ανεξάρτητα από τις υφιστάμενες ποινές, να παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να παραπέμπει σε ενδεδειγμένο κέντρο θεραπείας πρόσωπο το οποίο βρίσκεται ενώπιόν του για δεύτερη φορά τα τελευταία τρία χρόνια για αδίκημα που διαπράχθηκε δυνάμει των προνοιών του άρθρου 11Ζ του πιο πάνω νόμου. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Οδικά αδικήματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χρύσανθος Σαββίδης

Ημερολόγιο

23 Νοεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα