Ο περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να διαγραφεί η πρόνοιά του που προβλέπει την επιβολή φόρου εισοδήματος επί του φιλοδωρήματος που λαμβάνουν οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες το οποίο έχει κερδηθεί με την απασχόλησή τους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του υφιστάμενου νόμου και μετά. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Κοινοβουλευτικοί συνεργάτες, Φιλοδωρήματα

Ημερολόγιο

23 Νοεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

8 Δεκεμβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα