Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Νομικής Αρωγής Νόμου, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία παραχώρησης νομικής αρωγής για προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σωτήρης Ιωάννου

Ημερολόγιο

18 Μαΐου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα