Ο Περί Μετονομασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Νόμος του 2021

Σκοπός του Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο Περί Μετονομασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Νόμος του 2021» είναι η Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, η οποία λειτουργεί ως δεύτερη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών υπό την πολιτική εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών.

Με την μετονομασία της ΓΔ ΕΠΣΑ αντανακλάται πλήρως ο αναπτυξιακός χαρακτήρας των θεμάτων που έχει αναλάβει πλέον η εν λόγω Γενική Διεύθυνση και η οποία αποτελεί τον κύριο κρατικό φορέα υπεύθυνο για την σφαιρική προσέγγιση των αναπτυξιακών θεμάτων της Κυβέρνησης και την χάραξη και προώθηση ενιαίας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

18 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

9 Δεκεμβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα