Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμου, ώστε η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του φύλακα η οποία παρέχεται για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών να είναι προσωπική και να παραμένει με τον φύλακα, ανεξαρτήτως του τερματισμού της απασχόλησης του από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Ο φύλακας θα εξακολουθεί να κατέχει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος για όλη την περίοδο των πέντε (5) ετών στην περίπτωση που τερματιστεί η εργοδότησή του από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Με την σκοπούμενη τροποποίηση επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός της άδειας άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος με το καθεστώς της εργοδότησης του ατόμου σε συγκεκριμένο ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Υπηρεσίες ασφάλειας
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα