Ο περί Ερευνητικών Επιτροπών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, ώστε σε περίπτωση κατά την οποία τα ευρήματα της έρευνας της Ερευνητικής Επιτροπής και το πόρισμά της που καταγράφονται στην έκθεση καταλογίζουν ευθύνες σε υπουργό, δημόσιο υπάλληλο ή πρόσωπο που εργοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία ή στη δημόσια υπηρεσία, με τη σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα, το διορίζον όργανο να υποχρεούται να προχωρήσει στην παύση του προσώπου αυτού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Διαφάνεια, Διαφθορά, Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα