Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, ώστε ο ασθενής να λαμβάνει όλες τις παρεχόμενες από το σύστημα υπηρεσίες φροντίδας υγείας για τις οποίες καταβάλλει εισφορές, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων και των ιατρικών αναλύσεων, ανεξαρτήτως εάν ο ιατρός/ οδοντίατρος που τις συνταγογραφεί δεν είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΓεΣΥ, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Σιζόπουλος

Ημερολόγιο

4 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα