Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η επιβολή υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικού αιματολογικής εξέτασης για Μεσογειακή Αναιμία, σε περίπτωση που τουλάχιστο ένας εκ των προτιθέμενων να συνάψουν πολιτικό γάμο προσώπων είναι κύπριος πολίτης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Οικογενειακό Δίκαιο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Νικόλας Παπαδόπουλος, Πανίκος Λεωνίδου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Ημερολόγιο

2 Απριλίου, 2009

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα