Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φυλακών Νόμου, ώστε:

(α) να δοθεί ορισμός στον όρο “κηδεία”, ώστε να διασφαλίζεται η μεταφορά και παρουσία του κρατουμένου όχι μόνο στην εκκλησιαστική τελετουργία, δηλαδή στη νεκρώσιμο ακολουθία και στην ταφή στενού συγγενή του, αλλά και σε κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία διάθεσης της σορού του στενού του συγγενή,

(β) να επιτρέπεται η μεταφορά κρατουμένου, με κατάλληλη συνοδεία, εκτός Φυλακών για να παραστεί σε μνημόσυνο στενού συγγενή του,

(γ) να δοθεί ο ορισμός του όρου “στενός συγγενής” για τους σκοπούς του άρθρου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Σωφρονιστικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα