Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να ανασταλεί η επιβολή της επιβάρυνσης πρόσθετου φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και τόκου που προβλέπεται στο άρθρο 45, καθώς και των ποινικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 46 του βασικού νόμου:

α. για τις φορολογικές περιόδους που έχουν λήξει την 31η Μαρτίου 2021, 30ή Απριλίου 2021 και 31η Μαΐου 2021, για ορισμένες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας υποκείμενων στον φόρο προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τις εν λόγω περιόδους εντός της καθορισμένης προθεσμίας και καταβάλει το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ μέχρι τη 10η Οκτωβρίου 2021, 10η Νοεμβρίου 2021 και 10η Δεκεμβρίου 2021, αντίστοιχα και

β. για τη φορολογική περίοδο που άρχισε την 1η Οκτωβρίου και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, υπό την προϋπόθεση πληρωμής του ΦΠΑ για την εν λόγω φορολογική περίοδο σε τρεις ισόποσες δόσεις, στις 10 Φεβρουαρίου 2022, 10 Μαρτίου 2022 και 10 Απριλίου 2022, για επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας «εστιατόρια και ταβέρνες», «παροχή υπηρεσιών διατροφής σε διάφορες εκδηλώσεις», «καφενεία», «μπαρ και μπυραρίες», «νυκτερινά κέντρα διασκέδασης και δισκοθήκες» και «καφετέριες».

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

9 Δεκεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

10 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα