Ο Περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος Του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η επέκταση μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2023 της περιόδου εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο επιβαρύνονται προϊόντα συγκεκριμένων κλάσεων καυσίμων.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ενέργεια, Καύσιμα, Προστασία καταναλωτή
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

29 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

29 Σεπτεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα