Ο περί της Νομικής Αναγνώρισης της Ταυτότητας Φύλου Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει τόσο την διαδικασία διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου οποιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας ή πρόσφυγα, που είναι άγαμος και άνω των δεκαέξι (16) ετών, ο οποίος θεωρεί ότι υφίσταται ασυμφωνία μεταξύ της ταυτότητας φύλου του και του καταχωρισμένου φύλου του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, την προσωπική αίσθηση του σώματος, χωρίς η μεταβολή αυτή να προϋποθέτει ιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις ή ψυχιατρικές γνωματεύσεις καθώς και να ρυθμίζει τις συνέπειες της μεταβολής του καταχωρισμένου φύλου ενός προσώπου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Έμφυλες διακρίσεις, Ταυτότητα Φύλου
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

29 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα