Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί νέα φορολογική κατηγορία για υψηλότερα εισοδήματα. Ειδικότερα, προτείνεται η επιβολή φορολογικού συντελεστή ύψους 40% σε εισοδήματα που υπερβαίνουν τις €80.000. Με την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης και με τη φορολόγηση των «εχόντων και κατεχόντων» αναμένεται αύξηση των εσόδων του κράτους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα