Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού Νόμου έτσι ώστε να παραχωρείται για 3 έτη αυξημένη έκπτωση κατά 20% επί της πραγματικής δαπάνης σε επιστημονική έρευνα καθώς και έρευνα και ανάπτυξη, για ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που ασκούν επιχείρηση, να επενδύσουν στην έρευνα και ανάπτυξη.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Έρευνα-Ανάπτυξη, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

9 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

7 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα