Ο περί Εσωτερικού Ελέγχου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου να πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο και να εποπτεύει τους μηχανισμούς ελέγχου σε αρχές τοπικής διοίκησης, επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης, οργανισμούς δημόσιου δικαίου, καθώς και σε άλλες οντότητες γενικής κυβέρνησης. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ονούφριος Κουλλάς, Σάβια Ορφανίδου, Χάρης Γεωργιάδης

Ημερολόγιο

16 Νοεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα