Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί  Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που επιλέγεται για διορισμό στη θέση του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και ευαισθησίες που απαιτούνται για την επαρκή ανταπόκρισή του στα θέματα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα