Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελεγκτών Νόμου, ώστε να γίνει διόρθωση τυπογραφικών και/ή εννοιολογικών και/ή λεκτικών λαθών του βασικού νόμου και η διασφάλιση κεκτημένων δικαιωμάτων διοικουμένων, τα οποία καταργήθηκαν, εκ παραδρομής και/ή λανθασμένα κατά τη σύνταξη του.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ελεγκτές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα