Ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, ώστε για τόκους που καταβάλλονται επί του ποσού αποζημίωσης σε περίπτωση επίταξης ακίνητης ιδιοκτησίας να μην τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του  περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

September 16, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα