Ο περί Εμπορικής Αλιείας (Υλοποίηση της Συμφωνίας μεταξύ COGEGA, ETF και Europeche για την Εφαρμογή της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την Εργασία στο Τομέα της Αλιείας) Νόμος του 2021

Στόχος της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και κατ’ επέκταση του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2017/159/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης της 19ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την υλοποίηση της συμφωνίας για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 για την εργασία στον τομέα της αλιείας, που συνάφθηκε στις 21 Μαΐου 2012 μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και της ΄Ενωσης Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Europêche).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αλιεία, Εμπόριο, Εναρμόνιση ΕΕ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα