Ο περί Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων υπέρ εξ Αποφάσεως Πιστωτών Περιλαμβανομένων Κατόχων Αξιογράφων και Εναντίον της Cyprus Popular Bank Co Ltd Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να επιτρέπει σε πιστωτές συμπεριλαμβανομένου και κατόχων αξιογράφων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας που θα επιτύχουν να εξασφαλίσουν τελεσίδικη απόφαση υπέρ τους από αρμόδιο δικαστήριο ότι ήταν θύματα δόλιων πρακτικών σύμφωνα με τις καθιερωμένες νομικές και δικαστικές διαδικασίες να δικαιούνται να λάβουν την απαιτούμενη αποζημίωση που θα αποφασίσει το δικαστήριο από το κράτος. 

Με την πρόταση νόμου θα ικανοποιηθεί η σύσταση της δήλωσης του Eurogroup για την Κύπρο της 25ης Μαρτίου του 2013. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Αξιόγραφα, Δικαιοσύνη, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αβέρωφ Νεοφύτου

Ημερολόγιο

19 Ιανουαρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα