Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 έως (Αρ. 5) του 2022 ώστε να προβλέπεται δυνατότητα καταβολής επιδόματος ανεργίας σε οποιονδήποτε μισθωτό ο οποίος έχει τερματίσει ή διακόψει την απασχόλησή του δυνάμει Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης από οποιονδήποτε εργοδότη.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Επιδόματα, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αβέρωφ Νεοφύτου

Ημερολόγιο

January 19, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

April 6, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα