Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2020

Σκοπός των υποβαλλόμενων τροποποιητικών νομοσχεδίων και προσχεδίου κανονισμών (τα οποία προωθούνται παράλληλα με τη προκήρυξη του διαγωνισμού για εγκατάσταση του συστήματος Φωτοεπισήμανσης) είναι:

(α) ο καθορισμός προθεσμίας 90 ημερών για σκοπούς επίδοσης της ειδοποίησης που προσφέρει την ευκαιρία πληρωμής εξωδίκου προστίμου για διάπραξη αδικημάτων που προβλέπονται στο νόμο τόσο στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του οχήματος όσο και στον υποδειχθέντα από τον ιδιοκτήτη οδηγό του οχήματος,

(β) δημιουργία μαχητών τεκμήριων σε περίπτωση άρνησης του εγγεγραμμένου οδηγού του οχήματος να παραλάβει την ειδοποίηση ή σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποδείξει άλλο πρόσωπο ως οδηγό του οχήματος και ο τελευταίος αρνηθεί τη διάπραξη του αδικήματος,

(γ) τη συνέχιση της διαδικασίας εναντίον του ιδιοκτήτη και του υποδειχθέντα από τον ιδιοκτήτη οδηγό του οχήματος σε περίπτωση που το άτομο που αναγνωρίστηκε ως οδηγός και εντοπίστηκε δεν αποδέχεται τη διάπραξη του αδικήματος,

(δ) τη παροχή δυνατότητας της επίδοσης ειδοποίησης και από πρόσωπο το οποίο γραπτώς εξουσιοδοτείται από τον υπεύθυνο λειτουργό να εκτελεί για λογαριασμό και εξ ονόματος του καθήκοντα σχετικά µε τη λειτουργία και το χειρισμό των συσκευών φωτοεπισήμανσης, πέραν των προσώπων που καθορίζονται στο άρθρο 46, του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφάλαιο 155),

(ε) τη ρύθμιση της ποινικής δίωξης και επιβολής ποινής σε νομικά πρόσωπα που είναι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες ενός οχήματος, με το οποίο διαπράχθηκε μια παράβαση που καταγράφηκε από συσκευή Φωτοεπισήμανσης. στ) την ενσωμάτωση στους Κανονισμούς του ενοποιημένου εντύπου της Φωτοεπισήμανσης (το εύρημα της συσκευής Φωτοεπισήμανσης και η ειδοποίηση που προσφέρει την ευκαιρία πληρωμής εξωδίκου προστίμου).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Συσκευές Φωτοεπισήμανσης, Τροχαία αδικήματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

23 Οκτωβρίου, 2020

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

21 Οκτωβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα